POSITIONS Munich Art Fair _ 17 18 19 20 oct 2019 _ Almacen gallery

Tali_Eng-1.jpg
Tali_Eng-2.jpg
Untitled_2018
Untitled_2018

line etching and aquatint ,

Untitled_2018
Untitled_2018

line etching, aquatint and Spit bite aquatint

Untitled_2018
Untitled_2018

aquatint

Untitled_2018
Untitled_2018

aquatint

Untitled_2018
Untitled_2018

line etching and aquatint

Untitled_2018
Untitled_2018

line etching and aquatint ,

Untitled_2018
Untitled_2018

aquatint

Untitled_2018
Untitled_2018

line etching and aquatint